Villkor

Uthyrning av försäljningsplats


 

Bokning

En försäljningsplats kan hyras i vår butik, på telefon 0761611636 eller via www.loppislounge.se

Pris

De priser som anges här är inklusive moms. Betalning för försäljningsplats sker i butiken innan du placerar dina saker/kläder med antingen kreditkort eller kontanter.

Kommission

15 % i kommission dras automatiskt från beräkningen av den totala försäljningen innan vinsten betalas till hyresgästen.

Ångerrätt och garanti

Ingen ångerrätt efter bokning och betalning av försäljningsyta. Beloppet återbetalas ej.

 

Under hyresperioden


Start

När försäljningsplatsen är bokad och betalad för, kan prylar och kläder ställas in på valfri tid under den första dagen av hyresperioden.

Du får inte flytta hyllorna och du får inte fästa saker på hyllorna. Du kan dekorera hyllorna i samråd med personalen. Det är inte tillåtet att placera föremål utanför egen hylla, och dessa kommer att tas bort utan förvarning.

Det är viktigt att alla artiklar är korrekt märkta med prislapp och att pris angetts. Kom ihåg att spara överblivna prislappar för eventuellt tillkommande artiklar.

Om du inte har placerat dina artiklar på försäljningsplatsen senast på hyresperiodens startdatum kan Loppis Lounge, utan förvarning och om inget annat avtalats, komma att hyra ut försäljningsplatsen till andra.

Säkring av dina saker

Du har möjlighet att förse dina artiklar med larm och i butiken finns kameraövervakning. Vår personal är allmänt vaken och vi har tillfälliga samarbeten med vakter och butiksövervakare. Loppis Lounge kan inte hållas ansvarig för stulna, förlorade eller skadade varor och Loppis Lounge ansvarar inte för brand- och vattenskador.

Egendom och villkor

Säljaren är ansvarig för att ha obegränsad äganderätt och rätt att sälja varorna på försäljningsplatsen, och det är inte tillåtet att sälja förfalskade varor, tobak, alkohol, mat, vapen, fyrverkerier, pornografiskt material eller något annat, som personalen bedömer vara olämpligt. Det är inte heller tillåtet att sätta visitkort eller annan marknadsföring på försäljningsplatsen. Brott kommer att resultera i avyttring av sådana varor och effekter utan förvarning. Personalen har också rätt att vägra eller förfoga över varor, som personalen bedömer vara undermåliga butikens standard – till exempel smutsiga, illaluktande eller ohälsosamma artiklar.

Ordning och påfyllning

Ägaren har det övergripande ansvaret för sin försäljningsplats, och är välkommen att fylla på med varor så ofta denne vill.

Ägarlösa saker

Om en produkt förlorar sin prislapp eller hittas utan ansvarig säljare i butiken inom hyresperioden, kommer den att placeras på en hylla eller klädstativ med ägarlösa varor nära kassen i butiken. Det är därför klokt att hålla ett öga på om du känner igen något på hyllan/klädstativet – även efter avslutad hyresperiod, eftersom många saker först dyker upp när andra hyresgäster har packat ner sina saker.

De ägarlösa artiklarna lagras i butiken i 14 dagar, varefter de tillfaller Loppis Lounge, som fritt kan donera, eller sälja dem.

Ändring av pris

Om du vill ändra ett pris på valfri produkt (i ditt sortiment) inom hyresperioden, så måste det finnas en ny prislapp på produkten. Överstrukna priser är av säkerhetsskäl ogiltiga.

REA på försäljningsplatsen

Du har möjlighet att hålla rea på försäljningsplatsen – bara informera personalen om detta, eftersom vi sedan kommer att få behöva bokföra rabatten i vårt kassasystem. Reaskylt delas ut av personalen, och du kan välja mellan 25 %, 50 % eller 75 % rabatt.

Reklam:

Du får inte göra reklam på din hylla utan tillstånd från personalen.

Stora saker:

Om du vill ha plats i butiken för en stor pryl på vår plats för stora saker, måste du först fråga personalen om tillstånd.

När uthyrningsperioden slutar


 

Tömning av försäljningsplats

Försäljningsplatsen måste tömmas senast den sista dagen av hyresperioden. Man måste komma ihåg att ta med ID, och du är ansvarig för att tömma platsen. Det är viktigt att alla prislappar finns kvar på varorna när platsen töms. Varor utan prislappar får inte tas ut ur butiken. Personalen har rätt att inspektera varorna.

Är platsen inte tömd senast på sista dagen av hyrsperioden plockar Loppis Lounge ner varorna varpå det tillkommer en administrationsavgift på 300 kr. Dina varor packas i lådor och lagras i max en vecka, varefter de tillfaller Loppis Lounge. Du får inte ut dina pengar föran du har tömt dina hyllor eller hämtat dina saker.

Betalning av din vinst

Loppis Lounge betalar 85 % av den totala försäljningen direkt till ditt bankkonto senast 1 vecka efter hyrsperioden. Av säkerhetsskäl betaler vi inte ut pengar kantant i butiken.